top of page

מדריך רכישה וחתימה על הסכם מכר של דירת מגורים

משרד עורך דין רועי חסון הינו בעל מוניטין וניסיון רב בייצוג קונים ומוכרים של דירות מגורים יד שניה, דירות מגורים מקבלן, מגרשים, חנויות ועסקים.

במהלך השנים משרד עורך דין רועי חסון צבר ניסיון רב בביצוע עסקאות מכר ורכישה הכולל מאות עסקאות מקרקעין שונות, הניסיון שלנו מאפשר להעניק ללקוחות המשרד שירות אישי, מקצועי ואמין בכל עסקה ועסקה והכי חשוב שקט נפשי שיש מי שמלווה את הלקוח בכל מהלך העסקה החל משלב החתימה ועד קבלת המפתח ורישום הנכס בטאבו.

כל עסקה שמבוצעת באמצעות המשרד מתחילה בפגישה אישית של לקוחות המשרד עם עורך דין רועי  חסון, במהלך הפגישה הלקוח מקבל הסבר מלא על כלל שלבי העסקה לרבות:
הסבר על הכלים וביטחונות בעסקת מקרקעין לרבות פתיחת חשבון נאמנות, הערת אזהרה, משכון, וייפויי כח בלתי חוזר.
רישום הממכר ברשות לרישום והסדר מקרקעין (טאבו), רשות מקרקעי ישראל או בחברה המשכנת.
מיסוי מקרקעין, מתן אומדן של המסים הצפויים לרבות מס שבח, מס רכישה, מס רכוש, מס מכירה (ככל והדבר אפשרי).
הסבר על היטל השבחה והיטלי פיתוח וככל והדבר אפשרי מתן אמדן של ההיטלים הנ"ל.
הסבר על זכויות בניה, שינויים בנכס המקרקעין.
הסבר על אופן התשלום של עסקת מקרקעין והאפשרות לממנה מהלוואת משכנתא.

לאחר הפגישה יבוצעו בדיקות מקיפות של הנכס כדלקמן:

מצב משפטי של הנכס - לאחר הפגישה יבצע עורך הדין את כל הבדיקות הנדרשות על מנת לבדוק ראשית את זיהוי הנכס, מיקומו, שהוא תואם את האמור בנכס הטאבו ובמקרה של דירת מגורים בבית משותף את האמור בצו רישום הבית המשותף.

כי נכס המקרקעין אינו מעוקל, ממושכן, רשומה עליו הערת אזהרה המגבילה את ביצוע המכר וכי אין הלכה למעשה כל מגבלה בביצוע העסקה הנ"ל.

מיסוי מקרקעין - עורך הדין יבצע בדיקות לצורך קביעת שיעורי המס החלים על הקונה או המוכר, כך לדוגמא יבוצע בדיקה האם חל סעיף פטור כלשהו על הרכישה או פטור חלקי.

זכויות בניה - עורך הדין יבצע בדיקה האם קיימות זכויות בניה ומהן היקף הזכויות המוקנות לנכס, בד"כ רלוונטי למגרשים ו/או לדירות גג/גן. 

חריגות בניה - עורך הדין יבצע בדיקות האם קיימות חריגות בניה ידועות בוועדה לתכנון ובניה.

פגישה לאחר הבדיקות בה יוסבר ללקוח על מצב הנכס ושיעורי המיסוי אשר יחולו עליו, בתום הפגישה יוחלט האם לקנות או למכור את נכס המקרקעין או שלאו.

עורך הדין יערוך הסכם מכר אשר מתאים במקרה של מכירת דירת מגורים או מגרש וככל ועורך הדין מייצג את הקונה ישלח הערות להסכם המכר שערך עורך הדין של המוכר בהתאם לבדיקות, דרישות משפטיות והאילוצים הכלכליים של הלקוח.

לאחר שהצדדים מגיעים להסכמות, נחמם הסכם מכר.


הערה

המידע המופיע באתר זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת, וכל מקרה לגופו.

אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.

bottom of page