top of page

עריכת הסכמי שכירות

משרד עורך דין רועי חסון הינו בעל מוניטין וניסיון רב ביצוג ועריכת חוזי שכירות עבור בעלי נכסי מקרקעין וכן ביצוג שוכרים של נכסי נדל"ן פרטיים ומסחריים.

פעמים רבות בעלי נכסים המעוניינים להשכיר את הנכס משתמשים בהסכמי שכירות או דוגמאות להסכמי שכירות המפורסמים ברשת האינטרנט אשר אינם מתאימים לצורך השכרת נכס המקרקעין נשוא הסכם השכירות או התנאים אשר נקבעו בין הצדדים, דבר אשר עלול להסב נזקים כלכלים עצומים לבעל הנכס המושכר בהמשך הדרך.

עורך דין אשר הינו בעל ידע וניסיון בעריכת חוזי שכירות ידע לערוך הסכם המגדיר את מכלול התנאים המסחריים שנקבעו בין הצדדים, יגדיר את הנכס כנדרש, ויכלול בחוזה השכירות בטוחות טובות לצורך שמירה על קיום ההסכמות בין הצדדים וכן יבדוק כי השוכר אינו מועד לפורענות ורשום במרשמים שונים כחייב מוגבל באמצעים ו/או כמי שחזרו לו שיקיים בעבר ו/או קיימים כנגדו פסקי דין לפינוי מושכר ובכך מקנה עורך הדין לבעל הנכס שקט וחסכון גדול של כסף ועוגמת נפש אשר עלולה להיגרם בעתיד.

חשוב לציין כי גם שוכרים רבים אשר מעוניינים לחתום על הסכם שכירות מתקשים להבין את פירושם וחשיבותם של סעיפים שונים בהסכם השכירות ואין בידי השוכרים הכלים לתקן את ההסכם ולהתאים אותו לצורכיהם, על כן ההמלצה היא לשכור את שירותיו של עורך דין מקרקעין בעל ידע וניסיון בעריכת חוזי שכירות אשר יעניק יעוץ ויתאים את ההסכם לצורכי השוכר על פי יכולותיו הכלכליות.

בעלי נכסים רבים המבקשים לפנות דיירים בעייתיים נאלצים לפנות לבית המשפט על מנת להגיש תביעה לפינוי מושכר, על כך ניתן לקרוא בקטגוריה "פינוי מושכר" הנמצאת בתחומי עיסוק.

bottom of page