top of page

 

משרד בוטיק עו"ד רועי חסון שם לו למטרה לספק ללקחותיו שירות משפטי איכותי, אמין,  אישי, ובתמחור הוגן בתחום המקרקעין והנדל"ן על כל היבטיו.

 

מחד המשרד מתמקד בתחום מקרקעין ונדל"ן, שכן חזון המשרד הוא להיות משרד בוטיק אשר מתמקצע ומתמקד בתחום המקרקעין והנדל"ן, על כן אנו פועלים להרחיב את הידע המקצועי ולסגל פרקטיקות משפטיות יעילות בתחום המקרקעין והנדל"ן כל העת, ואין אנו מתפרסים לתחומי משפט נוספים.

 

מאידך בניגוד למשרדים אשר עוסקים אך ורק בליטיגציה (יצוג בבתי המשפט) או אך ורק בליווי משפטי של עסקאות נדל"ן, משרדנו עוסק הן בליטיגציה והן בליווי עסקאות בענייני נדל"ן.

 

האינטגרציה בין ליווי עסקאות ויעוץ שותף בעניינים הנ"ל לבין ליטגיציה מאפשר לנו להכיר את הנפקויות המשפטיות טוב יותר ומפרספקטיבות שונות, ועל כן להתמודד טוב יותר הן בעריכת חוזי מכר, חוזי עבודה והן בליטיגציה וכאמור עדין להישאר מפוקסים, ולהתמקצע בתחומי הנדל"ן והעבודה.

 

 

bottom of page