top of page

רכישת דירה חדשה מקבלן ?  אז מה צריך לדעת?

מה ההבדלים בין רכישת דירה מקבלן לבין רכישת דירה יד שניה?

מועד המסירה - מועד המסירה ברכישת דירה יד שניה בד"כ יהיה מוקדם יותר שכן הדירה מוכנה למגורים ואין צורך להמתין שהדירה תהיה מוכנה ותקבל את האישורים המתאימים לאיכלוס, כמו כן לרוב מסירת הדירה ברכישת דירה יד שניה תהיה במועד המסירה הנקוב בחוזה מכר הדירה ואילו רכישת דירה יד ראשונה מקבלן עלולות להיות תנודות משמעותיות במועד מסירת הדירה בשל העובדה כי טרם הסתיימה בניית הדירה, ומועדי הבניה תלויי

bottom of page