top of page

תודה רבה, נחזור בהקדם

מעוניין בעריכת ייפוי כוח מתמשך?
מעוניין בייעוץ משפטי בעניין ייפ
וי כוח מתמשך או תיקון ייפוי כוח מתמשך?
אשמח לעמוד לשירותך
ניתן ליצור קשר בטלפון מספר:
073-7437552

                                                                         עורך דין ייפוי כוח מתמשך​

מהו ייפוי כוח מ
תמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מכשיר/מסמך משפטי המאפשר לכל אדם (בתנאי כי הינו כשיר משפטית) בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ינוהלו חייו ועל ידי מי יטופלו ענייניו המשפטיים, הכלכליים והאישיים בעתיד ככל ובעתיד מצבו הרפואי והמנטלי לא יאפשר לו לקבל החלטות בעצמו.

תנאי לעריכת ייפוי כוח מתמשך הינו כי מייפה הכוח מבין את המשמעויות והנפקות המשפטיות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך למיופה הכוח.


ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי חדש באופן יחסי במערכת החוקית של מדינת ישראל, כאשר הרעיון שעומד מאחורי הכלי המשפטי המכונה "ייפוי כוח מתמשך", הוא מתן חירות מקסימלית לאדם, לקבוע את עתידו ואת האופן בו יטופלו ענייניו הרפואיים והכלכליים,  בזמן עתיד בו לא יהיה האדם כשיר משפטית לקבלת ההחלטות הנ"ל.

בשים לב כי לא כל עורך דין מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך, אלא אך ורק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת לצורך כך
 והוסמך על ידי משרד המשפטים.

 

 
יתרונות ייפוי כוח מתמשך על מוסד האופטרהאפוטרופוסיות

הלכה למעשה ייפוי כוח מתמשך הינו מכשיר משפטי המחליף מינוי אפוטרופוס באמצעות בקשה לבית המשפט, אך קיימים בו יתרונות רבים על מוסד האפוטרופסות מאחר והמינוי נעשה ע"י הממנה בזמן בו הממנה כשיר משפטית ומבין מעשיו זאת בניגוד למינוי אפוטרופוס אשר נעשה בשלב בו האדם שמונה לו אפוטרופוס אינו כשיר משפטית, אך ורק בשלב בו אדם הופך לבלתי כשיר משפטית ועל כן האדם שלו ימונה האפוטרופוס אינו יכול לחוות דעתו בעניין מינוי אפוטרופוס.

יתרה מכך מייפה הכוח בניגוד לאדם שמונה לו אפוטרופוס, יכול לקבוע במי הוא מעוניין שיהיה מיופה הכוח או יהיו מיופי כוחו, כיצד ינוהל חשבון הבנק שלו, כיצד מיופה הכוח יפעל במצבים שונים ועוד, לכל העניינים האלה ועוד ניתן למעשה לתת מענה באמצעות ייפוי הכוח המתמשך.

יחד עם ייפוי הכוח המתמשך, הממנה יכול גם לקבוע כתב הוראות לממונה, כך שיפוי הכוח המתמשך יהיה מתוחם במסגרת כתב ההוראות, כך ניתן לקבוע הוראות שונות למיופה הכוח על מנת להגשים את רצונותיו של הממונה ואף להגביל את יכולתו של הממונה מלבצע פעולות שונות.

יש לזכור שהליך מינוי אפוטרופוס דורש הליך משפטי הכולל בקשה מפורטת לבית המשפט, לפעמים אף נדרשים דיונים בבתי משפט (עלולים גם להיות סבוכים ככל וקיימות התנגדויות) חוות דעת רפואיות, דיווח לאפוטרופוס הכללי מדי שנה  (טופס פרטה), והדבר שלדעתי הוא הקריטי ביותר זמן הגשת הבקשה נעשה רק כאשר האדם הופך ללא כשיר משפטית, פעמים רבות קיים לחץ של זמן לקבלת אישור מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט לדוגמא לצורך טיפול רפואי הנדרש אך לא ניתן לבצעו ללא חתימת כתב הסכמה רפואי כל זאת בניגוד לפשטות של ייפוי כוח מתמשך אשר נערך בזמן הנוח לממנה ולממונה.

בכך ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם למנות מרצונו החופשי אדם למיופה הכוח, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יטפל אם וכאשר מצבו הרפואי, הנפשי או המנטלי התדרדר למצב בו לא יוכל לקבל החלטות בעצמו.

יש לזכור!!! הידרדרות במצב הרפואי, הנפשי או המנטלי יכולה לקחת שנים (מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של אדם) ויכולה להתרחש גם בתוך שניות כתוצאה מתאונה קשה, מאחר ואדם אינו יודע שעתו ואינו יודע עד מתי יהיה צלול וכשיר משפטית לקבלת החלטות משפטיות לגבי חייו, ייפוי כוח מתמשך להוראות לו כיצד יפעל מיופה הכוח בעתיד.

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח באמצאות עריכת ייפוי כוח מתמשך, עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות בפני עורך דין אשר עבר הסמכה מתאימה של משרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך.

הממנה יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו - האישיים, הרפואיים והרכוש או רק לחלקם.

יצוין כי בנוסף לחתימת הממנה על ייפוי הכוח, נדרשת גם חתימת מיופה הכוח. חתימות אלו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך. 


מועד כניסת תוקפו וסיום תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף אך ורק מיום בו האדם הממנה הופך להיות בלתי כשיר משפטית (יצוין כי במהלך עריכת ייפוי הכוח ניתן לקבוע כיצד יוחלט אם הממנה אינו כשיר משפטית), תוקפו של ייפוי הכוח מסתיים כאשר האדם חוזר להיות כשיר משפטית או ביום בו הממנה הולך לעולם שכולו טוב, ייפוי כוח מתמשך יחד עם כתב הוראות לממונה/מיופה הכוח, בצירוף ערכית צוואה מאפשרים לאדם לתכנן את אופן ניהול חייו בשלב בו לא יהיה כשיר ואיך יחולק רכושו לאחר סיום חייו, הלכה למעשה מאפשרים לאדם לקבוע הוראות לכל המצבים העתידיים האפשריים וחלוקת עיזבונו.

עלות עריכת ייפוי כוח מתמשך

עלות עריכת  ייפוי כוח מתמשך - באופן כללי עלות עריכת ייפוי כוח מתמשך המקובלת בשוק הינה בין 2,500 ש"ח לבין 5,000 ש"ח,  עריכת ייפוי כוח מתמשך זוגי בין 4,000 ש"ח לבין 7,500 ש"ח, על אף האמור מאחר והמחיר נקבע בין עורך דין ללקוח ואין מדובר בסכום קבוע אזי כל עורך דין יכול להחליט מה יהיה גובה שכ"ט בגין עריכת ייפוי הכוח.

עלות ייפוי הכוח המתמשך משתנה בהתאם למורכבות עריכת ייפוי הכוח ודרישות הלקוח ככל וקיימות,
לדוגמא יש לקוחות אשר מעוניינים כי ירשם כתב הוראות מפורט כיצד לפעול בעניין נכסים שונים, חברות, השקעות כספיות ועוד אשר יוצמד לייפוי הכוח, ברור שייפוי כוח מתמשך שכזה ידרוש שעות עבודה רבות ויגרור שכ"ט עורך דין גבוה יותר מייפוי כוח מתמשך סטנדרטי.


 

איזה פעולות מאפשר ייפוי הכוח המתמשך לבצע בשם מייפה הכוח
ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לבצע כמאט כל פעולה הקשורה בניהול השוטף של חיי מייפה הכוח לרבות תשלום חשבונות, קבלת טיפול רפואי תרופות, חתימה בשם מייפה הכוח על בקשות ומסמכים.
אציין כי קיימות פעולות מסוימות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח לצורך ביצוען כגון מתן תרומות ומתנות בסכומים מסוימים.
כמו כן ישנן פעולות מהותיות אחרות המחייבות את מיופה הכוח לקבל את אישור בית המשפט לצורך ביצוען כגון עסקאות בעלות ערך כלכלי גדול שאינן הוצאות שוטפות ו/או עסקאות מקרקעין.

 

קביעת מספר מיופי כוח ואדם מיודע
הממנה רשאי לקבוע מספר של מיופי כוח ו/או מיופי כוח שונים לנשואים שונים.
הממנה יכול להוסיף לייפוי הכוח אדם מיודע (או מספר אנשים מיודעים) שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות ו/או פעולות שביצע כמו כן יצויין כי הממנה יכול לקבוע כי פעולתיו של מיופי הכוח יהיו מבוקים על ידי האפטרופוס הכללי.
פעמים רבות כאשר יש לממנה בן משפחה אשר בשל אילוציו יתקשה לתפקד כמיופה כוח יבקש הממנה כי בן המשפחה ימונה כמיודע ובכך יתאפשר פיקוח ובקרה על אופן ביצוע תפקידו של מיופה הכוח.עורך דין עם ניסיון מוכח בעריכת ייפוי כוח מתמשך

עורך דין רועי חסון הינו עו"ד ונוטריון מוסמך משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך וכתב הוראות לנאמן.
טרם כל עריכת ייפוי כוח מתמשך, הנני מבצע פגישת היכרות עם מייפה הכוח והממונה, במהלך הפגישה אני מברר את רצונותיהם של הממנים ומעלה אותם על הכתב, כמו כן אני מסביר למייפה הכוח את משמעות המשפטית של ייפוי הכוח ולמיופה/י הכוח את תפקידו/ם ומוודא כי הינם מבינים את תפקידם והאחריות הנובעת מחתימתם על ייפוי כוח מתמשך, הן כמייפה כוח ומיופה כוח לעתיד וזאת על מנת לוודא כי אכן מיופי הכוח ימלאן את תפקידם כנדרש בבוא העת על פי רצונו של מייפה הכוח.

רק לאחר מכן אני עורך את ייפוי הכוח המתמשך ומחתים את מייפה הכוח ומיופה הכוח ומדווח עליו למשרד המשפטים.


ליצירת קשר בעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, כתב הוראות לנאמן  ניתן ליצור קשר בטלפונים מס' 073-7437552 (משרד)
או  052-5787386.


עורך דין רועי חסון הינו בעל ניסיון מוכח של עריכת עשרות רבות של ייפוי כוח מתמשכים.


#עורך דין יפוי כוח מתמשך כפר יונה # עורך דין ייפוי כח מתמשך נתניה # עורך דין ייפוי כח מתמשך # עורך דין ייפוי כח מתמשך אבן יהודה # עורך דין ייפוי כח מתמשך קדימה-צורן # עורך דין ייפוי כוח מתמשך רמת השרון

עורך דין רועי חסון מוסמך עריכת ייפוי כוח מתמשך ממשרד המשפטים.gif
bottom of page