top of page

הינך נמצא בהליך משא ומתן לרכישת / קניית דירה חדשה מקבלן באזור השרון? 

רבים מרוכשי דירות חדשות מהקבלן טועים לחשוב כי עורך הדין של הקבלן מיצג אותם בעסקה ועל כן אין צורך בעורך דין אשר ייצג אותם, כמו כן החוזה/ ההסכם מול הקבלן קיים ואין צורך בניסוח חוזה מכר לצורך הרכישה, מדובר בטעות שכיחה של רוכשי דירות מקבלן.

חוזה לרכישת דירה חדשה מקבלן יגדיר בד"כ את המכר, התשלומים, מועד המסירה וכו, אלא שעורך הדין אשר מייצג את הקבלן ינסח את החוזה באופן אשר מגן על הקבלן באופן מיטבי מתרחישים שונים, על עורך דין מקרקעין ונדל"ן המייצג את הרוכש לנסות וליצור איזון בהסכם המכר על אף העובדה כי הקבלן הינו בעל הידע והיכולות כלכליות עדיפות  על הרוכש בד"כ.

הנני מזמין אותך לפנות למשרד עורך דין רועי חסון העוסק במקרקעין, מיסוי מקרקעין, תכנון ובניה לצורך ביצוע העסקה.

כמו כן אשמח לתת שירות יעוץ טרם ביצוע העסקה וזאת ללא כל התחייבות.

 

יתרונות משרד עו"ד רועי חסון (שהם בעצם היתרונות שלך הלקוח) מנויות ברשימה דלהלן -

1) המקומיות - עו"ד רועי חסון ליווה עסקאות רבות באזור השרון, והינו מתמחה בשוק הנדל"ן בעיר נתניה בצורה מיטבית, כמו כן הינו מכיר את הגופים הממסדיים האמונים על עסקאות ונכסים בעיר נתניה.

2) מכלול השירותים - משרדנו הינו משרד עורך דין העובד בשיטת "one stop shop", אנו מעניקים שירות מקיף בכל תחום המקרקעין והנדל"ן.

3) ההיכרות עם הדברים הקטנים -  טיפול מושלם בכל כתב בית דין ו/או ניסוח חוזה מכר דירה או חוזה שכירות, היכרות עם כל הניואנסים הקטנים אשר קיימים בהסכמי מקרקעין ונדל"ן.

 

4) בדיקות משפטיות -  אנו מבצעים את כל הבדיקות המשפטיות הנדרשות טרם ביצוע עסקת מקרקעין, וזאת על מנת להעניק ללקוח שקט עסקי ונפשי בעת ביצוע עסקת מקרקעין.

5) ליווי אישי - משרדנו נותן ליווי אישי לכל אורך העסקה  לרבות ניהול משא ומתן, טיוטות המכר ועד לרישום בפועל של הנכס על שם הרוכש וסיום העסקה.

6) מקצועיות, תמחור הוגן, ידע נרחב, שיטות עבודה משפטיות מתקדמות.

 

bottom of page