top of page

העברת זכויות במקרקעין ללא תמורה – "עסקת מתנה"

העברה ללא תמורה של נכס מקרקעין או בשמה השגור יותר "עסקת מתנה" הינה הקניית נכס בין בני משפחה ללא תמורה כך שהן המעביר לא קיבל כל תמורה והנעבר לא נתן כל תמורה לא בכסף ולא בשווה כסף.

הדגש כמובן הוא על העברה של נכס מבלי שהצד המעביר או המעניק את הזכות במקרקעין מקבל תמורה כלשהי מהצד המקבל על העברת הזכויות בנכס.

עסקת מתנה או העברת נכס מקרקעין ללא תמורה הינה עסקת מקרקעין לכל דבר ועניין ויש לה משמעויות רבות וערך כלכלי גבוה מאוד, לכן חשוב לדעת כיצד לבצע את העסקה מבחינה משפטית באופן הנכון והיעיל ביותר, דבר שיכול לחסוך כסף רב.

העברת זכויות בתוך המשפחה למעשה נראית פשוטה ואינה מסובכת אומנם יש לה השלכות רבות במיוחד ויכולה לשמש בין היתר כלי לתכנון מס מהמעלה הראשונה, כמו כן יש לה השלכות מיסוי עצומות על המקבל ועל הנעבר ויש לשים את הדעת על כך טרם ביצוע העברה ותכנונה באופן נכון ומיטבי.

למרות המצב הקצת שונה מהרגיל, חייב להתבצע חוזה מחייב בין הצדדים אשר מגדיר את תנאי העסקה ואת כל האלמנטים שסובבים סביבה בין היתר על מנת להבטיח את המעביר ואת הנעבר וליתן ביטוי לרצונם בכתב.

בעל הנכס חותם על הסכם העברה ותצהיר הענקת המתנה אשר נערך על ידי עורך דין מקרקעין, מקבל הנכס נדרש לחתום הן על ההסכם והן על תצהיר, קבלת המתנה. במידה וקיימים תנאים מקדימים או "מתלים" למתן הנכס, הם חייבים להיות מעוגנים בחוזה "העברה ללא תמורה" וחתומים. זוהי ההגנה המשפטית והגושפנקא של בעל הנכס לאישור העסקה או לביטולה ולמנוע את הענקת הנכס ככל ומקבל המתנה לא מילא את התנאים שנדרש להם על ידי המעניק.

ישנו תהליך שלם אותו יש לבצע להשלמת העסקה וחשוב לבחור עו"ד מיומן בתחום זה. ההליך כולל בין היתר הצהרה למיסוי מקרקעין , חתימה על שטרות מכר בנוכחות עו"ד, הסדרה מול העירייה ולכת הרישום בטאבו לצורך העברת הזכויות בצורה מקצועית ונכונה על פי חוק.

הערת אזהרה – במקרים מסוימים יש לרשום הערת אזהרה, להערה זו חשיבות רבה בהגנה על הצדדים מצד ג' בכדי להכיר כי מתבצעת עסקה בנכס.

 

יש לזכור כי במידה ולא מבצעים את התהליך בצורה חוקית ניתן להסתבך בעיקולים ואף לקבל קנסות מרשויות המס.

לעסקה מהסוג הזה מוענק פטור ממס שבח ופטור חלקי ממס רכישה במידה ומתקיימים תנאים מסוימים מאוד וחשוב להכיר את התנאים לעומק בכדי להצליח לקבל פטור זה.

תנאי ראשון- ראשית יש לבדוק האם העסקה התבצעה לקרוב משפחה לפי ההגדרה? עליכם להבין כיצד החוק מגדיר קרוב מדרגה ראשונה, אחרת העסקה לא תוכל לצאת לפועל. החוק מאוד ספציפי בהגדרה שלו בכל מה שקשור לעסקה של העברת נכס ללא תמורה, כל זאת על מנת למנוע מצבים לא נעימים ובעיות שונות שעלולות להסתבך.

לרשויות בישראל ישנם הגדרות שונות מי נחשב כבן משפחה כלומר יכול להיות שאותו אדם מוגדר בן משפחה ברשות אחת ולא נחשב כבן משפחה ברשות אחרת בעניינינו לרשות המיסים הגדרה מדויקת מיהו בן משפחה ולכן לפני עשיית עסקה בסדר גודל כזה יש לבחון את כל הפרמטרים בכדי שהעסקה תתבצע על פי רצון הלקוח.

אני עורך דין ונוטריון רועי חסון אשר משרדי ממוקם בכפר יונה, ייצגתי מאות רבות של עסקאות העברה ללא תמורה בין בני משפחה, יש לי הכלים והידע הרב לייצג ולייעץ גם לך בעניין עסקאות "העברה ללא תמורה/ עסקאות מתנה" של נכסי מקרקעין.

bottom of page