top of page

                                    עורך דין לתביעות פינוי מושכר
עורך דין המתמחה בניהול והגשת תביעות פינוי מושכר, תביעות פינוי מושכר הינן תביעות בהליך מהיר בהן מבוקש סעד אחד ויחיד של פינוי שוכר מדירת מגורים או נכס אחר המושכרים בשל הפרת הסכם השכירות באופן יסודי על ידי השוכר או אי פינוי המושכר בתום תקופת הסכם השכירות.

תביעת פינוי מושכר בהליך מזורז

בעלי נכסים רבים  המשכירים את דירותיהם מוצאים עצמם לא פעם בפני שוקת שבורה, כאשר השוכר מפר ברגל גסה את הסכם השכירות, לא מתפנה במועד הקבוע על פי הסכם השכירות ו/או לא משלם את דמי השכירות אשר נקבעו על פי הוראות הסכם השכירות.

פעמים רבות השוכר גורם נזק נוסף לבעל הנכס, אינו משלם את החיובים השוטפים בגין הנכס כגון דמי ועד בית או דמי ניהול, שימוש בחשמל, מים, גז ותשלומי ארנונה ובכך פוגע בבעל הנכס פעמיים, האחת בדמות אי תשלום דמי השכירות והשנייה בדמות חיובים שונים המושתים על המשכיר.

מיותר לציין קיימים שוכרים שאף גורמים נזקים לנכס המושכר בין אם בכוונה תחילה ובין אם ברשלנות.


מאידך יצוין כי קיימים גם מצבים בהם השוכר הוא אשר מקיים בדקדקנות את כל תנאי הסכם השכירות ואילו המשכיר הינו מי שמבקש להפר את ההסכם ו/או לסיים את הסכם השכירות טרם המועד לדוגמא בשל עליית ערכי דמי השכירות, לא פעם התברר כי הוגשו תביעות סרק של בלעי נכסים על מנת ליצור לחץ על שוכר לפנות נכס מושכר אך ורק בשל כך כי דמי השכירות עלו במהלך תקופת השכירות.

כיצד ניתן להימנע מסכסוכי שכירות ותביעות לפינוי מושכר?


בפתח דבר מומלץ לא להגיע למצב זה כלל ועיקר, ולהיעזר בשירותיו של עורך דין בעל ידע וניסיון רב בעריכת הסכמי מקרקעין ונדל"ן ובפרט ניסיון בעריכת הסכמי שכירות, אשר יש לו הידע והכלים לערוך הסכם שכירות הוגן אשר מגן על בעל הנכס ומונע ככל הניתן או ממזער את האפשרות כי בעל הנכס ימצא את עצמו בסיטואציה בה השוכר מפר את הסכם השכירות ברגל גסה.

שימו לב!!! יש להימנע משוכרים שמעוניינים לשלם במזומן את דמי השכירות, ראשית הדבר לרוב אסור לפי חוק (תלוי בסכום דמי השכירות המשולמים כל חודש) וכן לפי ניסיוני שוכרים אלו נוטים להפר את הסכמי השכירות ולא לעמוד בתשלומי שכר הדירה.


השוכר מפר בהפרה יסודית את הסכם השכירות, כיצד לפעול?

כאשר בעל נכס מקרקעין נקלע בעל כורחו למצב בו השוכר מפר את הסכם השכירות הפרה יסודית ללא כל הצדקה, הרי שמומלץ לשכור שירותיו של עורך דין המתמחה בתביעות לפינוי מושכר.

עורך הדין יגיש תביעה לפינוי מושכר בהליך מזורז ע"פ התקנות והחוק, הליך זה נעשה באופן מהיר והדיון נקבע בד"כ בתוך 60 יום מהגשת כתב התביעה והמצאתה לשוכר.

יש לציין כי ההליך המהיר הינו תוצאה של תיקון חקיקה אשר נוצר בשל רצונו של המחוקק ליתן פתרון למציאות הקשה שטפחה על פניהם של בעלי נכסי נדל"ן אשר השכירו נכסיהם לשוכרים אשר הפרו ברגל גסה את ההסכם.
בעבר היו נאלצים בעלי הנכסים להמתין במשך תקופה ארוכה עד לקיום דיון בבית המשפט, השיהוי בפינוי הדייר היה גורם לבעלי נכסי נדל"ן אשר השכירו את נכסיהם לנזקים כבדים ובמיוחד לאור העובד כי רכישתם של נכסי נדל"ן רבים ממומנת על יד משכנתאות והלוואות שונות.עורך דין לפינוי שוכר או עורך דין לפינוי מושכר אשר לו ניסיון מוכח בהגשת תביעות פינוי יחסוך זמן רב וכסף לבעל הנכס אשר השוכר מפר את הסכם השכירות, פינוי המושכר יעשה במהירות ויעילות יאפשר לבעל נכס להוציא את השוכר אשר מפר את הסכם השכירות מהנכס המושכר ובכך יאפשר לבעל הנכס להשכיר את הנכס לשוכר חדש ואיכותי אשר יקיים את הסכם השכירות בדקדוק רב.

האם במסגרת התביעה לפינוי מושכר ניתן לדרוש סעדים נוספים?
- לא ככל ובמסגרת כתב התביעה ידרשו סעדים נוספים כגון דמי השכירות, תשלום ארנונה, נזקים וכו אזי כבר לא יהיה מדובר בתביעה לפינוי מושכר בהליך המהיר ועל כן יהיה התביעה תידון כתביעה באחד מסדרי הדין על פי שווי התביעה.

- השוכר אינו רשאי להגיש תביעה שכנגד במסגרת תביעת הפינוי.

-אציין כי ניתן להגיש תביעה נוספת על נזקים שנגרמו על ידי השוכר.

האם מותר לבעל נכס לבצע פעולות כגון ניתוק חשמל ומים, פינוי באמצעות כח, מניעת גישה לנכס וכו?


אציין כי ככל ובעל הנכס פועל לפינוי המושכר בעצמו או על ידי מי מטעמו כפי שקורה מעת לעת ושלא על ידי תביעה לפינוי מושכר כאמור לעיל, אזי הוא מסתכן בהגשת תביעה כנגדו על ידי השוכר בגין עשיית דין עצמי בניגוד לכל דין.

מיותר לציין גם אם נרשם בהסכם השכירות כי לבעל הנכס שמורה הזכות לבצע פעולה כזאת או אחרת כנגד השוכר משלא שילם את דמי השכירות או גרם נזק כזה או אחר אזי מדובר בהוראה בלתי חוקית ועל כן טענה כי בעל הנכס פעל על פי הסכם השכירות לא תתקבל בבית המשפט.

אציין כי לא פעם הוגשה על ידי עורך דין רועי חסון תביעה כנגד בעל נכס שפעל באופן עצמאי כנגד שוכר, כך לדוגמא שוכר אחד מצא עצמו מחוץ לביתו בחצות מאחר ובעל הנכס פרץ והחליף את המנעול, השוכר הגיש באמצעותי תביעה כנגד בעל הנכס ובעל הנכס נדרש לשפות את השוכר בסכום גבוה עשרות מונים מהחוב שהיה לשוכר לבעל הנכס.

על כן הדרך היחידה לבצע פינוי מושכר בדרך יעילה ומהירה היא באמצעות תביעה מהירה לפינוי מושכר ובשום מקרה לא לנסות לבצע דין עצמי מכל סוג.

השלבים בתביעת פינוי מושכר

- עורך הדין שולח מכתב התראה לשוכר.
- עורך דין עורך ומגיש תביעת פינוי מושכר.
- כתב התביעה יומצא לשוכר המפר את הסכם השכירות.
- השוכר יגיש כתב הגנתו ככל שיש לו כזאת.
- יערך דיון בבית המשפט בו הצדדים יעלו את טענותיהם.
- בית המשפט יתן החלטה על פינוי או המשך דיון ככל שיש טעמים בהם לא הניתן לקבל החלטה על פינוי המושכר בשל אי           עמידה בנטל על ידי בעל הנכס או טענות הגנה שהעלה השוכר.
- לאחר קבלת פס"ד לפינוי, ככל שהשוכר אינו מכבד את פסק הדין /צו הפינוי ואינו מתפנה במועד הקבוע בפס"ד אזי יפתח תיק הוצל"פ לפינוי מושכר באמצעות עו"ד פינוי זה נעשה לרוב ע"י קבלן הוצאה לפועל מוסמך בליווי שוטר.

מעוניינים בהגשת תביעה לפינוי מושכר או כתב הגנה כנגד תביעה לפינוי מושכר?


עורך דין רועי חסון הינו בעל ידע רב וניסיון בייצוג בתביעות פינוי מושכר וייצגתי בעלי נכסים רבים וכן שוכרים רבים בתביעות פינוי מושכר, הנני מטפל בכל תביעת פינוי מושכר באופן אישי על מנת להבטיח את התוצאה הטובה ביותר ללקוח, פינוי מהיר ויעיל של השוכר אשר מפר את הסכם השכירות.

אציין כי לא פעם ייצגתי שוכרי דירות ו/או נכסים שונים אשר עמדו להם טענות כנגד המשכיר, לא פעם הצלחנו לבטל את רוע הגזירה ואף שולמו הוצאות משפט על ידי התובע/ בעל הנכס אשר הגיש תביעת פינוי ללא הצדק סביר.

היתרון היחסי שלנו בהגשת תביעות פינוי מושכר הוא הידע והניסיון הרב שצברנו בייצוג בעלי דירות אשר נקלעו בעל כורחם למצב בו השוכר מפר ברגל גסה את הסכם השכירות, אנו יודעים כיצד להנגיש את האינפורמציה הרלוונטית לבית המשפט.

אני עורך דין רועי חסון מזמין בעלי נכסים ו/או שוכרים אשר נקלעו למצב בו הינם נדרשים להגיש תביעת פינוי מושכר או כתב הגנה בעניין פינוי מושכר לפנות אלי בהקדם האפשרי,  לקבלת יעוץ מהיר ויעיל והגשת תביעת פינוי / כתב הגנה לתביעת פינוי במהירות ויעילות, זכרו כל יום שהנכס שלכם לא מנפיק לכם תשואה הוא הפסד של כסף ועצבים מיותרים.

טלפונים ליצירת קשר: 052-5787386, 0737437552.

פינוי מושכר עו"ד לתביעת פינוי מושכר 

bottom of page