top of page

תודה רבה, נחזור בהקדם

מעוניין בעריכת צוואה?
לכל שאלה בענייני ירושה, צוואה או התנגדות לצו ירושה, אנו כאן בשבילך, לפגישת ייעוץ, מלא פרטיך ואנו נחזור בהקדם האפשרי

משרד עורכי דין רועי חסון הינו משרד מוביל בתחום הצוואות והירושות, לרבות עריכת צוואות, צוואות הדדיות, צוואות נוטריוניות, יפוי כח מתמשך, הסכמי חלוקת עיזבון לרבות תכנון מס והגשת התנגדויות לצו ירושה או צו קיום צוואה.
להלן מאמר בענייני צוואה וירושה מעת עו"ד רועי חסון.

 

עריכת צוואה, צוואה הדדית, צוואה נוטריונית, צו קיום צוואה, צו ירושה וניהול תיקי בית משפט בעניין סכסוכי ירושה 

מהי צוואה?
צוואה היא מסמך משפטי המביע את רצונו של אדם לאחר מותו בעניינים שונים ומכיל לרוב הוראות לגבי אופן חלוקת הרכוש והנכסים של המצווה.

מהי צוואה הדדית?
צוואה הדדית היא מסמך משפטי שנחתם על ידי שני אנשים או יותר ומתארת את ההסכמות ביניהם והרצונות של החתומים על הצוואה ההדדית לגבי אופן חלוקת הרכוש והנכסים לאחר מות אחד מהם או שניהם.
לרוב צוואה הדדית תכיל הוראות אשר קובעות כי במות אחד הצדדים לצוואה ירש אותו הצד השני באופן מלא ורק לאחר מות שני הצדדים ירשו צדדים שלישים (לרוב צאצאי המצווים) את רכוש המצווים.

מהי צוואה נוטריונית?
חוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע 4 דרכים חוקיות שבהן אדם יכול לערוך צוואה:
1.צוואה בעל פה.
2. צוואה בעדים.
3. צוואה בכת ביד.
4. צוואה בפני רשות.

צוואה נוטריונית הינה הלכה למעשה צוואה בפני רשות, היתרון העיקרי של צוואה נוטריונית הוא בחוזק הראייתי שלה שכן הסיכוי לפסול צוואה נוטריונית קטן לאין שיעור מפסילת צוואות שנערכו ביתר הדרכים הקבועות בחוק.

האם יש צורך לערוך צוואה?
חוק הירושה, תשכ"ה-1965 כולל הסדר דיספוזיטיבי נרחב בעניין חלוקת העזבון, אלא שההסדר הקבוע בחוק הירושה רחוק משלמות ויוצר סכסוכי יורשים רבים ולמעשה מותיר את היורשים פעמים רבות בפני שוקת שבורה.
ראשית ההסדר בעניין חלוקת העזבון אינו לוקח בחשבון מצבים שונים, כך לדוגמא פעמים רבות בני זוג הינם שותפים בדירת מגורים , כאשר אחד מבני הזוג נפטר וקיימים צאצאים, הרי שהיורשים זכאים לרשת 25% מדירת המגורים.
במקרה כזה היורשים עלולים לדרוש לממש חלקם בדירת המגורים אשר בן/בת זוגו של המוריש/ה מתגורר בה,
פעמים רבות תוצאה כזאת אינה מהווה את רצונו של הנפטר והוא מעולם לא חפץ בו.

הלכה למעשה בדיוק בשביל הדוגמא הנ"ל מומלץ לערוך צוואה הדדית, אשר הלכה למעשה שומרת על זכויות שני הצדדים לצוואה.
כמובן זו היא רק דוגמא אחת מתוך אין ספור דוגמאות הקיימות לכך כי ההסדר הקבוע בחוק איננו מהווה פתרון ראוי ונכון.
על כן רצוי ומומלץ לערוך צוואה על ידי עורך דין העוסק באופן יום - יומי בעריכת צוואות ואף בהגשת התנגדויות לצו קיום צוואה / צו ירושה, צוואה אשר תיתן ביטוי נכון ומדויק לכוונת המצווה/ים ותאפשר למצווה להיות בטוח שהנכסים שלו יעברו למי שהוא בוחר כיצד ומתי.

מקרים בהם רצוי במיוחד לערוך צוואה:
1) בני זוג אשר לאחד או יותר מהם ישנם ילדים טרם הנשואים.
2) גרושים, פרודים ו/או משפחות חד הוריות - מומלץ מאוד להסדיר את חלוקת הרכוש על ידי צוואה.
3) ידועים בציבור - מומלץ לערוך צוואה על מנת למנוע טענות עתידיות לגבי מעמד הידוע בציבור.
4) מקרים שבהם המצווה מעוניין בחלוקה שונה של העיזבון מהקבוע בחוק לאחר מותו.
5) תכנון מס - לעיתיים יש לבצע תכנון מס טרם עריכת צוואה על מנת לצמצם את המיסוי שיחול על היורשים.

האם כל אדם רשאי לצוות את רכושו או לערוך צוואה
חוק הירושה, תשכ"ה-1965 ס' 26 קובע כי ככלל כל אדם רשאי לערוך צוואה, למעט מקרים יוצאי דופן בהם ככל ונערכה צוואה אזי צוואה זו תהיה בטלה כגון:
1) קטינים אשר טרם מלאו להם 18 שנים.
2) מי שהוכרז פסול דין.
3) הצוואה נערכה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה - בד"כ במצבים רפואיים שונים אשר יש בהם לגרום לפגיעה בצלילות דעת.

זה המקום לציין ככל וקיים חשש כי צלילות דעתו של אדם פגועה יש להצטייד בחוות דעת רפואית מתאימה אשר וכיחה כי בעת עריכת הצוואה, דעתו של המצווה הייתה צלולה. 

חופש הציווי של המצווה
המחוקק נתן דגש על חופש הציווי ושמירה על רצון המצווה (ס' 27 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965), על כן פגיעה בחופש זה עלולה להביא לפסלות הצוואה וכל התחייבות לעשיית צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה תהיה בטלה ומבוטלת, חשוב לציין הוראות בצוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה יהיו בטלות ומבוטלות ואין להן כל תוקף משפטי.

סכסוכי ירושה
לצערנו בכל שנה מתנהלים אלפי תיקים בישראל שעילתם הינה סכסוכי ירושה, על כן ראשית ההמלצה הטובה ביותר היא למזער כל אפשרות לסכסוכי ירושה עתידים על ידי המוריש וזאת באמצעות ערכית צוואה / צוואה הדדית על ידי עורך דין העוסק בעל ניסיון רב בעריכת צוואת וכן אימות נוטריוני לצוואה, אם בכל זאת בעל כורכם נקלעתם לסכסוך ירושה, מומלץ היא לשכור שירותיו של עורך דין מומחה בתחום סכסוכי הירושה על מנת לקבל ייעוץ האם יש סיכוי של ממש כי טענותיכם בעניין זה יתקבלו על ידי בית המשפט וככל ויש סיכוי כי מי שמנהל את התיק ינהל אותו ביד רמה.

התנגדות למתן צו קיום צוואה ו/או הגשת בקשה לביטול לצו קיום צוואה

כל מי שקיים לו אינטרס כלכלי אמיתי כיורש כתוצאה מקבלת החלטה על ביטול/התנגדות לצו קיום צוואה, זכאי להגיש בקשה שכזו, למעשה מדובר על מי שעומדת לו טענה כי הוא אמור להיקבע כיורש בניגוד לבקשה לצו קיום צוואה ו/או לצו קיום צוואה שניתן ו/או צו ירושה.
בקשה לביטול צו קיום צוואה או התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה ו/או צו ירושה, ניתן להגיש לרשם לענייני ירושה ו/או לבית המשפט למשפחה שבאזור מגוריו של המוריש.
מומלץ כי בקשה זו תוגש על ידי עורך דין בעל ניסיון רב בהגשת התנגדויות  והמתמחה בירושות וצוואת.

עילות ההתנגדות מפורטות בחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כגון:

1) כשרות לצוות (סעיף 26 לחוק), כפי שפורט בהרחבה לעיל, צוואה שנערכה על ידי קטין, פסול דין ו/או 
מצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה פסולה.
2) חופש הציווי (סעיף 27 לחוק), כפי שפורט בהרחבה לעיל, אחד היסודות של צוואה הינו חופש הציווי ועל כן ככל צוואה שהינה תוצאה של התחייבות או כפיה תהיה בטלה ומבוטלת.

3) הצוואה מעשה אישי (סעיף 28 לחוק), צוואה הינה מסמך משפטי פרטי ועל כן ישנה חשיבות רבה כי נעשתה על ידי המצווה ולא על ידי אדם זר או כי נערכה כך שרצונו של צד ג' יקבע את חלוקת הרכוש.
4) מסירת קביעה וסמכות בחירה (סעיף 29 לחוק).
5) אונס, איום וכו' (סעיף 30 לחוק).
6) אי ביטול של צוואה פגומה (סעיף 31 לחוק).
7) טעות סופר וכו' (סעיף 32 לחוק).
8) צוואה סתומה וכו' (סעיף 33 לחוק).
9) צוואה בלתי חוקית וכו' (סעיף 34 לחוק).
10) צוואה לטובת עדים וכו' (סעיף 35 לחוק).
11) ביטול על ידי המצווה (סעיף 36 לחוק).

יצוין כי בית המשפט למשפחה קבע כי לא מדובר ברשימה סגורה וקיימות עילות נוספות בגינן ניתן לפסול צוואה, העיקרון המנחה של פסילת צוואה הוא כי קיימת ראיה לפגיעה ברצון המצווה.

הנני עורך דין ונוטריון בעל ניסיון רב בעריכת צוואות, הגשת בקשות למתן צו קיום צוואה, צו ירושה, עריכת הסכמי חלוקת ירושה בין יורשים, רישום נכסי נדל"ן ברשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו) על פי צו קיום צוואה או צו ירושה, וכן הגשת בקשות התנגדות לצוואה בפני רשם הירושה ו/או בית המשפט וניהול תיקי ירושה בבתי המשפט ביד רמה.

לפגישת ייעוץ עם עורך דין רועי חסון בענייני צוואה וירושה, צור קשר עוד היום בטלפון 073-7437552 ו/או 0525787386.

עורך דין עריכת צוואה עורך דין רישום נכסי
סכסוכי ירושה עגן

עורך דין צוואה וירושה בנתניה | עורך דין הסכמי חלוקת עיזבון | עורך דין התנגדות לצו ירושה | עורך דין צוואה נוטריונית

bottom of page