top of page

עו"ד ונוטריון בכפר יונה רועי חסון
שירותי נוטריון בכפר יונה, נתניה והסביבה

משרד עורכי דין רועי חסון מספק שירותי נוטריון ברמה הגבוה ביותר במשרדנו הממוקם ברחוב השפע 24 כפר יונה ו/או עד פתח הבית בכל אזור השרון.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עורך דין ונוטריון רועי חסון בטלפון:
052-5787386

ו/או 073-7437552.

עו"ד ונוטריון רועי חסון מספק את כל שירותי הנוטריון כדלקמן:

-ייפוי כח נוטריוני.
-צוואה נוטריונית.
-הסכם ממון נוטריוני.
-אימות חתימה נוטריוני.
-אישור נוטריוני.
-תרגומים נוטריוני.
-אישור אפוסטיל.מהו ייפוי כח , ייפוי כח בלתי חוזר, ייפוי כח נוטריוני, ויפוי כח מתמשך?

יפויי כח הינו כלי משפטי המאפשר לישות משפטית להסמיך ישות משפטית אחרת לבצע פעולות משפטיות בשמה ובמקומה.
עו"ד אשר עורך יפוי כח אינו מוסמך לערוך יפוי כח אשר מתוקפו אדם או ישות משפטית מסמיך אדם אחר לפעול בשמו ובמקומו, עורך דין מוסמך לערוך יפוי כח אשר מסמיך אך ורק את עורך דין עצמו או עורך דין אחר לבצע פעולות משפטיות בשם ובמקום האדם אשר יפה את כוחו של עורך הדין.

ייפוי כח מתמשך - יפוי כח זה הינו חריג לכלל שעורך דין אינו מסמיך ביפוי כח אדם אחר לביצוע פעולות משפטיות  אך הוא מהווה חלופה למוסד האפוטרופסות כאשר הממנה מיפה את כוחו של מיופה הכח על מנת  שיפעל בשמו ובמקומו באופן עתידי שעה שיכולתו הקוגניטיבית של הממנה תפגע כך שלא יוכל לקבל החלטות בעצמו, כאמור יפוי כח זה אינו נכנס לתוקף כל עוד יכולותיו הקוגניטיביות של הממנה  מאפשרות לו להמשיך לפעול בעצמו, יפוי כח מתמשך מהווה הלכה למעשה חלופה למוסד האפוטרופסיות אשר דורש החלטה שיפוטית.
ליפוי כח מתמשך יש יתרונות רבים על מוסד האפוטרופסות שכן הממנה יכול להגדיר לממונה כיצד לפעול על פי יפוי הכח והדבר יחייב את הממונה.


ייפוי כח בלתי חוזר - יפוי כח שניתן בד"כ במסגרת עסקאות מכר מקרקעין על מנת להבטיח את העברה ורישום הזכויות בממכר לרוכש.

ייפוי כח נוטריוני - מאפשר מינוי אדם שאינו עורך דין בזמן אמת לייצוג כל ישות משפטית או אדם לכל ביצוע פעולה משפטית בשמו ובמקומו של הממנה.

צוואה נוטריוניתחוק הירושה קובע ארבע אפשרויות לציווי צוואה,  צוואה בעל פה, צוואה בעדים, צוואה בכתב וצוואה בפני רשות.

החשיבות של דרך הציווי היא האפשרות כי הצוואה תקבל תוקף משפטי במות המצווה, וכן כי לא יהיה ניתן לפסול אותה מטעמים שונים.

צוואה נוטריונית היא למעשה צוואה בפני רשות, ועל כן מבטיחה קבלת תוקף מרשות שלטונית ועל כן סיכוי הפסילה של צוואה זאת נמוך לאין שיעור ביחס לסוגי צוואות אחרים.

מי שרוצה להבטיח את עתיד ירושתו לבטח יבחר לערוך צוואה נוטריונית.

למען הסר ספק, בכל שנה מתבררים אלפי תיקי סכסוכי  ירושה בבתי המשפט למשפחה בישראל, סכסוכי ירושה אפשרי למנוע בעזרת עריכת צוואה הדדית ונוטריונית באופן מקצועי, עלות שכ"ט עורכי הדין בתיקי סכסוכי ירושה גבוה במיוחד ויכול אף להגיע למאות אלפי שקלים, לכן אנו ממליצים כי עורך דין בעל ידע וניסיון מוכח בעריכת צוואות, צוואת הדדיות וטיפול בענייני ירושה לרבות סכסוכי ירושה בבתי המשפט יערוך צוואה נוטריונית הדדית.

הסכם יחסי ממון נוטריוני - הסכם ממון הינו הסכם הקובע את יחסי הצדדים באשר לאופן ניהול ממונם ביחד ובעת פרידה ומהווה תעודת ביטוח לעתיד, פעמים רבות אנו מעוניינים להתקשר בקשר זוגי ולמסד אותו אך עולה החשש מה יקרה לרכוש שנצבר טרם החל מייסוד הקשר הזוגי/או לפירות שיצמחו ממנו בעתיד.
על כן הפך להיות הסכם הממון אמצעי משפטי מקובל כמו פוליס
ת ביטוח ליחסים כלכליים בין בני זוג.

אימות חתימה נוטריוני -
מסמכים שונים דרושים אימות חתימה לעיתיים מספיק אימות חתימה על ידי עו"ד ולעיתים יש צורך באמיות חתימה ברמה גבוהה יותר אמינות ועל כן החתימה נערכת ע"י נוטריון.

מיהו נוטריון?
נוטריון ישראלי הינו עורך דין ישראלי, אזרח ישראלי, חבר לשכת עורכי הדין, שעוסק בעריכת דין, 10 שנים לפחות, לא הורשע אף פעם בעבירה שיש עמה קלון, לא הושעה ו/או לא נפתחו כנגדו הליכים בלשכת עורכי הדין, עבר השתלמות נוטריונים ע"י המחלקה המקצועית וקיבל רישיון ממשרד המשפטים כנוטריון. 

סמכויות נוטריון
פרק ב' לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, המכונה "סמכויות הנוטריון" הסמיך את הנוטריון לערוך כדלקמן:
אימות חתימה על מסמך;
לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
לאשר נכונותו של העתק מסמך;
לאשר נכונותו של תרגום מסמך;
לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
לאשר שאדם פלוני חי;
לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
לערוך העדה של מסמך סחיר;
לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

עו"ד ונוטריון בכפר יונה | עו"ד ונוטריון בתל מונד | עו"ד ונוטריון באבן יהודה | עו"ד ונוטריון נתניה | עורך דין ונוטריון פרדסיה | עורך דין ונוטריון קדימה - צורן | עו"ד ונוטריון בית יצחק | עו"ד ונוטריון עיר ימים נתניה |עו"ד ונוטריון הרצליה | עו"ד ונוטריון רעננה | עו"ד ונוטריון כפר סבא

שכ"ט הנוטריון:
שכר טרחת נוטריון נקבע על ידי מדינת ישראל ומתעדכן מדי שנה, שכ"ט נקבע בהודעת הנוטריונים (שכר שירותים).

להלן שכ"ט נוטריון נכון לשנת 2023 (לא כולל מע"מ) כדלקמן:אימות חתימה -
(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 178 ש"ח.
(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 70 ש"ח
(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה, נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 70 ש"ח.
(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 70 ש"ח


אישור העתק צילומי של מסמך -
(א) לעמוד הראשון 70 ש"ח, לכל עמוד נוסף 5 ש"ח.
(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון- לעמוד הראשון 23 ש"חלכל עמוד נוסף 5 3 ש"ח.

אישור נכונות של תרגום -
(א) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 224 ש"ח.
(ב) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 178 ש"ח.
)3 )לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 86 ש"ח.

אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, 2- התשכ"ה-1965 -
(א) לחותם ראשון 259 ש"ח.
(ב) לכל חותם נוסף 132 ש"ח.
(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 79 ש"ח.

אימות הסכם ממון
(א) אימות הסכם ממון - 394 ש"ח
(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 68 ש"ח.

#נוטוריון בכפר יונה # עורך דין נוטריון בכפר יונה #שירותי נוטריוןבכפר יונה # אימות חתימה נוטריוני לבנקים # אפוסטיל

bottom of page