top of page

 
 
רכישת דירה / מכירת דירה /עסקת מקרקעין

הגעתם להחלטה לרכוש ו/או למכור דירה יד שניה ו/או דירה חדשה מקבלן ו/או למכור ו/או לרכוש נכס מקרקעין אחר, אנא קבלו ברכותנו הכנות.

רכישת דירה או מכירת דירה ו/או עסקת מקרקעין הינה אחד הצעדים המשמעותיים בחיינו, לרוב האנשים מהישוב רכישה או מכירה של דירת מגורים הינה העסקה הגדולה ביותר שתעשה על ידם במהלך החיים.

עסקת  מקרקעין מטבעה הינה עסקה גדולה ומשמעותית ולה היבטים רבים, חלקם בעלי משמעות כלכלית עצומה ו/או משפטית לרוכש ו/או מוכר בעסקת מקרקעין, ועל כן מומלץ, ככל שהדבר מתאפשר, לבדוק את כל ההיבטים בצורה מקיפה טרם ביצוע של עסקת מקרקעין.

לצערנו רבים סבורים, בטעות, כי עסקת מכר הינה דבר שבשגרה, ואי לכך נוטים אלו להמעיט מהחשיבות והצורך לבצע בדיקות מקיפות בעניין מכירת / רכישת דירה יד שניה או רכישת דירה מקבלן, רבים סבורים שבדיקת נוסח הרישום הינה מספקת, אך לא כך הדבר כלל ועיקר.

למעשה רוכש או מוכר בעסקת מקרקעין חשוף לסיכונים רבים בעסקה, ועל כן יש צורך בביצוע בדיקות מקיפות וכן בידע נרחב במקרקעין, מיסוי מקרקעין, ובדיני תכנון ובניה.

עו"ד בעל ניסיון רב בביצוע עסקאות מקרקעין אשר באמתחתו ידע נרחב במקרקעין, מיסוי מקרקעין, ובדיני התכנון והבניה,   יוכל להוביל ולנהל עסקת מכר בצורה מיטבית, כמו כן יהיה בעל ידע ומיומנות לנטרל את הסיכונים אשר מבצע העסקה חשוף להם,  במלאכת מחשבת בעריכת חוזה או בעריכת הערות להסכם.


בין היתר יש לבצע בדיקות משפטיות/ תכנוניות כדלקמן:

1) בדיקת היתרי בניה, טופס 4 - יש לבדוק כי למבנה/ דירה קיים היתר בניה, טופס 4, אין חריגות בניה, השימוש בפועל תואם את היתר הבניה, אין תביעה כנגד בעל הנכס בשל חריגת בניה.

2) בדיקת היטל השבחה - יש לבדוק האם קיים על הנכס/ דירה היטל השבחה או צפוי להיות מוטל היטל השבחה.

3)מיסוי מקרקעין - מוכר מס שבח, רוכש מס רכישה. לבדוק אפשרויות לפטורים.

4) בדק בית - לבדוק כי מערכות הבית תקניות, אין רטיבויות, אין בעיות בשלד המבנה או ביציבות המבנה, ו/או תקלות אחרות.

5) שמאות - לבדוק כי ערך הנכס/דירה מוערך בגובה הסכום החוזי.

6) בדיקת בעלות בנכס - יש לבדוק כי הנכס רשום על שם המוכר ו/או כי הינו בעל הזכות להירשם כבעלים/ חוכר לדורות של הנכס טרם הרכישה, כמו כן לבדוק אם יש שרשור באישור המס כלפי המוכר.

7) בדיקה האם העסקה חבה במע"מ ואם כן שהמחיר המסוכם בין הצדדים כבר כולל מע"מ ושהמוכר מתחייב להנפיק חשבונית מס ולשלם לרשויות מע"מ בגין החיוב.

8) בדיקת שעבודים/ משכנתאות / עיקולים  - מדובר בבדיקה חשובה מאוד.

9) ככל שמדובר בדירה חדשה מקבלן יש לבדוק כי קיימת אחת מהערבויות הקימות בחוק המכר (דירות), כמו כן יש צורך בבדיקות רבות נוספות, אציין שעסקה זו שאנשים נוטים לראות בה כבטוחה יותר אינה כך כלל ועיקר ויש לבדוק אותה באופן מקצועי ויסודי.

לסיכום הנני מאמין כי יש ליתן משקל לכל הבדיקות ולא לזלזל בהן בכל עסקה ועסקה, על כן אני ממליץ כי רוכש או מוכר של דירת מגורים או כל נכס נדל"ן, טרם הרכישה ישכור שירותיו של עו"ד העוסק במקרקעין באופן יומיומי ואשר מתחייב לביצוע הבדיקות הנ"ל ככל שהדבר אפשרי.

משרד עו"ד בכפר יונה לנדל"ן ומקרקעין הינו בעל ניסיון רב בעסקאות מכר ורכישה של נכסי נדל"ן לרבות בתי מגורים, מגרשים ונכסים מסחריים.

משרדנו מאחל המון הצלחה לכל הרוכשים והמוכרים של נכסי נדל"ן באשר הם.

אציין כי משרד עו"ד רועי חסון הינו בעל ניסיון רב בביצוע עסקאות מקרקעין ונדל"ן, הנני מזמין אתכם ליצור קשר עם משרדנו ולהנות משירות פרימיום, אישי, ואיכותי בכל הקשור לרכישת/ מכירת נכס מקרקעין בתמחור הוגן לכל לקוח ולקוח.

bottom of page