top of page

רישום והקמת חברה בישראל

למשרדנו ידע עצום בדיני חברות וניסיון רב שנים ברישום מקצועי ומהיר של תאגידים  מכל הסוגים לרבות חברות בע"מ, כמו כן משרדנו נותן שירותים שונים בתחום דיני החברות לבעלי חברות כגון שינוי שם חברה בישראל, דיווחים לרשם החברות ופירוק חברה מרצון.

הניסיון הרב שצברנו בעבודה מול רשם החברות מעניקה לנו אפשרות לתת שירות מהיר, יעל ונגיש לקהל לקוחותינו אשר מעוניינים בשירותים שונים מול רשם החברות.

רישום חברה באמצעות משרדנו מתאפיין במהירות השירות ומנגד שירות אישי אשר מטרתו להעניק פתרונות והסברים לכל לקוח בעניין אופן הרישום, ההון העצמי, סוגי המניות ועוד, והכל במחיר הוגן ותחרותי ביותר.


בסוף התהליך תקבלו תעודת התאגדות חברה אשר מציינת את שם החברה, מספר החברה, ומועד רישומה של החברה.

מצ"ב דוגמא לתעודת התאגדות
(רישום) חברה.
לנוחיות לקוחותינו ניתן לרשום חברה בע"מ (חברת יחיד) על ידי משרדנו באופן פשוט ויעיל, הבקשה מוגשת תוך 24 שעות, מרגע העברת התשלום, רישום החברה מתבצע תוך מספר ימים בודדים, נא מלאו את הפרטים להלן:
 
 

עורך דין רישום חברה פתיחת חברה הקמת חברה התאגדות חברה
שלב ראשון: נא מלא את פרטי מען החברה, דרכי יצירת הקשר עם החברה, ואצל מי החברה ממוקמת.
שלב שני: נא מלא ארבעה אפשרויות לשם חברה מבוקש על פי סדר עדיפותך.
שלב שלישי: נא מלא את פרטי בעלי המניות, שם פרטי, שם משפחה, ומספר תעודת זהות.
רישום של שני בעלי מניות ומעלה בתוספת עלות של 100 ש"ח לכל בעל מניות מלבד בעל המניות הראשון.
ככל שמבוקש לרשום בעלי מניות רבים (מעבר לארבעה) ו/או אחוזי מניות שונים לכל בעל מניה מבוקש לרשום באופן מפורט ברובריקת הערות.
שלב רביעי: אנא מלא את פרטי הדירקטורים.
שלב חמישי: נא למלא את פרטי החברה, אחריות בעלי מניות, מטרת החברה (לעסוק בכל עיסוק חוקי/ לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט סוגי עסקים שפורטו בתקנון/ לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון

Thanks! Message sent.

bottom of page